Tại sao Hoàn tiền của tôi không được cập nhật trong tài khoản ShopBack của tôi?

Hoàn tiền của bạn có thể bị lỗi vì một số lý do sau:

1) Bạn đã không truy cập ShopBack trước khi mua hàng. Thật không may, nếu bạn không truy cập Trang bán hàng bạn lựa chọn qua ShopBack trước khi mua hàng, chúng tôi sẽ không theo dõi được đơn hàng của bạn, vì vậy bạn sẽ không đủ điều kiện để nhận Hoàn tiền.

2) Bạn đã không tuân thủ Điều khoản & Điều kiện của Cửa hàng khi mua hàng qua ShopBack. Mỗi Cửa hàng Đối tác sẽ có các Điều khoản & Điều kiện khác nhau. Nếu bạn không tuân thủ khi mua hàng, các Cửa hàng Đối tác sẽ không trả hoa hồng cho chúng tôi, vì vậy bạn sẽ không nhận được Hoàn tiền. Để biết thêm chi tiết, vui lòng đọc kỹ các Điều khoản & Điều kiện khi truy cập vào Trang Đối tác.

3) Đơn đặt hàng của bạn chỉ vừa được thực hiện trước khoảng thời gian 48 giờ. Hoàn tiền sẽ được theo dõi và cập nhật trong vòng 48 giờ (một số trường hợp có thể lâu hơn). Bạn sẽ nhận được email thông báo nhận Hoàn tiền thành công. Ngoài ra, bạn cũng có thể kiểm tra tài khoản ShopBack của bạn tại mục "Đang chờ xác nhận" sau 48 giờ kể từ khi mua hàng.

4) Do bạn đã hủy, đổi hoặc trả đơn hàng. Hoàn tiền sẽ chỉ đủ điều kiện với đơn hàng thành công, không áp dụng với trường hợp đổi, trả hoặc hủy hàng.

5) Bạn đang sử dụng ứng dụng chặn quảng cáo trong trình duyệt web của mình.

6) Bạn đã sử dụng phiếu mua hàng hoặc mã giảm giá không có trên ShopBack.

7) Bạn đã truy cập vào ưu đãi hoặc đường link quảng cáo của một bên thứ ba trước khi thực hiện giao dịch mua hàng.

8) Trình chặn quảng cáo không được tắt hoàn toàn khi mua hàng.

9) Đường link mua hàng đã được chỉnh sửa thủ công.

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner