Tại sao Hoàn Tiền của tôi không được cập nhật trong tài khoản ShopBack của tôi?

Hoàn Tiền của bạn có thể bị lỗi vì một số lý do sau:

1. Bạn đã không truy cập ShopBack trước khi mua hàng nên chúng tôi sẽ không theo dõi được đơn hàng của bạn, vì vậy bạn sẽ không đủ điều kiện để nhận Hoàn Tiền.

2. Bạn đã không tuân thủ Điều kiện và điều khoản của trang bán hàng khi mua hàng qua ShopBack. Trường hợp này, các trang bán hàng sẽ không trả hoa hồng cho chúng tôi, vì vậy bạn sẽ không nhận được Hoàn Tiền. Để biết thêm chi tiết, vui lòng đọc kỹ các Điều kiện và điều khoản khi truy cập vào trang bán hàng của đối tác.

3. Đơn đặt hàng của bạn chỉ vừa được thực hiện trong khoảng thời gian 48 giờ. Hoàn Tiền sẽ được theo dõi và cập nhật trong vòng 48-72 giờ kể từ khi đặt hàng. Bạn sẽ nhận được email và thông báo ứng dụng đã ghi nhận Hoàn Tiền. Ngoài ra, bạn cũng có thể kiểm tra "Lịch sử Hoàn Tiền" của bạn tại mục "Chờ xác nhận" sau thời gian ghi nhận trên.

4. Do bạn đã hủy, đổi hoặc trả đơn hàng. Hoàn Tiền sẽ chỉ đủ điều kiện với đơn hàng thành công, không áp dụng với trường hợp đổi, trả hoặc hủy hàng.

5. Bạn đang sử dụng ứng dụng chặn quảng cáo trong trình duyệt web của mình.

6. Bạn đã sử dụng phiếu mua hàng hoặc mã giảm giá không có trên ShopBack.

7. Bạn đã truy cập vào ưu đãi hoặc đường link quảng cáo của một bên thứ ba trước khi thực hiện giao dịch mua hàng.

8. Trình chặn quảng cáo không được tắt hoàn toàn khi mua hàng.

9. Đường link mua hàng đã được chỉnh sửa thủ công.

Trường hợp bạn cần hỗ trợ thêm các vấn đề khi sử dụng ShopBack, vui lòng truy cập kênh hỗ trợ tự động tại đây.

Can’t find what you need? Reach out to us!