Làm thế nào để báo lỗi Hoàn tiền?

Báo Lỗi Hoàn tiền tại đây (" Báo Lỗi Hoàn Tiền"):

1) (Trên Ứng dụng) nhấp vào biểu tượng người dùng và tìm kiếm "Báo Lỗi Hoàn Tiền".

MCB_App_2.jpg

2) (Trên trang web) nhấp vào "Hoàn Tiền Của Tôi" và bạn sẽ thấy Nút màu đỏ để " Báo Lỗi Hoàn Tiền".

MCB_Web_2.PNG

LƯU Ý: Yêu cầu báo lỗi Hoàn tiền phải được thực hiện trong vòng 30 ngày kể từ ngày mua. Bất kỳ yêu cầu kiểm tra Hoàn tiền vượt quá thời gian quy định đều không hợp lệ và sẽ không được tiến hành kiểm tra.
Vui lòng nhập chính xác các thông tin trong từng phần của biểu mẫu báo lỗi hoàn tiền.

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner