Tôi có thể nhập mã giới thiệu ở đâu?

Tại màn hình đăng ký, chọn "Sử dụng mã giới thiệu", sau đó nhập mã giới thiệu mà bạn nhận được từ bạn bè và chọn phương thức đăng ký muốn sử dụng.

ref_code.png

Giao diện thông báo khi áp dụng mã thành công

Trường hợp bạn gặp vấn đề khi đăng ký hoặc nhập mã giới thiệu, bạn có thể yêu cầu hỗ trợ bằng cách truy cập kênh hỗ trợ tự động tại đây.

Can’t find what you need? Reach out to us!