Tôi nên làm gì nếu không nhận được mã OTP khi đăng ký tài khoản?

Hãy kiểm tra bạn có gặp phải một trong các trường hợp sau và làm theo hướng dẫn tương ứng để khắc phục.

Trường hợp điện thoại của bạn đang bật tính năng chặn tin nhắn SMS

1. Đối với điện thoại Android

- Kiểm tra tài khoản có chặn tin nhắn từ ShopBack hay không.

- Gỡ chặn đối với tin nhắn từ ShopBack hoặc gỡ các ứng dụng chặn tin nhắn đang cài đặt trong điện thoại của bạn.

2. Đối với điện thoại iPhone

- Vào mục Cài đặt và chọn mục Tin nhắn.

- Ở mục "Lọc Tin Nhắn", gạt tắt cài đặt "Lọc người gửi không xác định".

Trường hợp bạn đang ở trong khu vực có sóng điện thoại yếu

- Hãy di chuyển tới khu vực có sóng điện thoại tốt hơn và thử lại.

Nếu bạn vẫn không nhận được mã OTP, vui lòng liên hệ hỗ trợ với kênh hỗ trợ tự động tại đây. Bạn có thể đăng ký tài khoản mà không cần nhập mã xác thực OTP khi ShopBack đã kiểm tra và phản hồi email đến bạn sau khi ghi nhận số điện thoại trên hệ thống.

Can’t find what you need? Reach out to us!