Tôi cần tải lên các tài liệu nào để báo lỗi Hoàn Tiền?

Bạn sẽ được yêu cầu cung cấp tài liệu xác nhận về việc mua hàng/ đặt chỗ của bạn.

Vui lòng đảm bảo rằng email xác nhận đơn hàng có chứa tất cả các thông tin quan trọng bao gồm mã đặt hàng, chi tiết mặt hàng, giá trị đơn hàng và thời gian đặt hàng.

Vui lòng tham khảo các tài liệu mẫu bên dưới:

Tên cửa hàng Mã đơn hàng Thông tin xác nhận đơn hàng
Lazada 227836388061989

 

Lazada.PNG

Tiki 375263183


TIkki.PNG

Adayroi 9096019270

Adayroi.PNG
 
Sendo 14279796688  
Sendo.PNG

Aliexpress
8003346852865140
 
Aliexpress.PNG

Agoda 431034716  
Agoda.PNG

Booking.com 3482.528.926


Booking.PNG

FPT shop 7444327  
FPT_Shop.PNG

Klook Travel 3476316454  
Klook_Travel.PNG

Nguyen Kim #2596890  
Nguyen_Kim.PNG

Trường hợp bạn cần hỗ trợ thêm các vấn đề khi sử dụng ShopBack, vui lòng truy cập kênh hỗ trợ tự động tại đây.

Can’t find what you need? Reach out to us!