Làm thế nào để xác thực thông tin tài khoản ngân hàng của tôi?

Bạn sẽ nhận được email xác nhận thanh toán sau khi cập nhật thông tin thanh toán ngân hàng trong phần Cài đặt thanh toán trên ShopBack
Nếu bạn không nhận được email trong hòm thư chính, vui lòng kiểm tra hòm thư rác/ spam.

*Thư xác nhận thanh toán có chứa mã token có hiệu lực trong 15 phút. Nếu bạn không kịp xác nhận trong thời gian quy định, vui lòng xóa tài khoản ngân hàng đã thêm tại trang Thanh toán trên ShopBack và thực hiện lại các thao tác trên để nhận được thư xác nhận mới

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner