Làm thế nào để đăng nhập vào tài khoản ShopBack của tôi?

Vui lòng truy cập ứng dụng ShopBack và chọn Việt Nam là khu vực đăng ký.

1. Chọn đúng phương thức mà bạn đã đăng ký tài khoản ShopBack trước đó

- Email

- Facebook

- Apple ID

- Face ID

2. Nhập chính xác mật khẩu đăng nhập đã thiết lập 

Trường hợp bạn quên mật khẩu, vui lòng chọn “Quên mật khẩu” tại màn hình này.

log_in.png

Kiểm tra email từ địa chỉ hello@info.goshopback.vn với tiêu đề "Thay đổi mật khẩu ShopBack", chọn ô "Đổi mật khẩu".

reset_pw.png

Trường hợp bạn gặp vấn đề khi đăng nhập hoặc đổi mật khẩu, bạn có thể yêu cầu hỗ trợ bằng cách truy cập kênh hỗ trợ tự động tại đây.

Can’t find what you need? Reach out to us!