Làm thế nào để khôi phục lại mật khẩu của tôi?

Tại màn hình Đăng nhập, vui lòng nhập địa chỉ email đã đăng ký tài khoản và chọn "Quên mật khẩu", bạn sẽ nhận được email khôi phục mật khẩu từ hệ thống của ShopBack.

Screenshot_2020-10-28_165702.png

Trong trường hợp bạn không nhận được email thay đổi mật khẩu hoặc gặp vấn đề trong quá trình đăng nhập, vui lòng liên hệ hỗ trợ tại đây

 

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner