Làm thế nào để khôi phục lại mật khẩu của tôi?

Vui lòng chọn “Quên mật khẩu” tại màn hình đăng nhập.

forgot_pw.png

Kiểm tra email từ địa chỉ hello@info.goshopback.vn với tiêu đề "Thay đổi mật khẩu ShopBack", chọn ô màu đỏ "Đổi mật khẩu".

Trường hợp bạn gặp vấn đề khi khôi phục mật khẩu, bạn có thể yêu cầu hỗ trợ bằng cách truy cập chatbot tự động tại đây.

Can’t find what you need? Reach out to us!

Thông tin trong bài viết có hữu ích với bạn không?
Shopback Help Center Footer Banner