Làm thế nào để biết trạng thái kiểm tra của báo lỗi Hoàn Tiền?

Báo lỗi Hoàn Tiền sẽ được tra soát với trang bán hàng trong tối đa 30 ngày làm việc (không tính thứ bảy, chủ nhật) đối với các đối tác mua sắm, và sau 75 ngày làm việc đối với các đối tác du lịch. 

Chúng tôi sẽ thông tin đến bạn về kết quả kiểm tra thông qua địa chỉ email đăng ký tài khoản với ShopBack sau thời gian tra soát trên. 

Trường hợp bạn cần hỗ trợ thêm các vấn đề khi sử dụng ShopBack, vui lòng truy cập kênh hỗ trợ tự động tại đây.

Can’t find what you need? Reach out to us!