Tôi nên làm gì nếu tôi không muốn đăng nhập bằng Facebook nữa?

Bạn có thể thay đổi phương thức đăng nhập bằng Facebook sang đăng nhập bằng Email và thiết lập lại mật khẩu mới.

1. Tại màn hình chính của ứng dụng ShopBack, chọn biểu tượng hình người 👤 ở góc phải trên cùng. 

2. "Chọn Cài đặt Đăng Nhập"

CaiDatDangNhap.png

 

3. Chọn "Ngừng kết nối" 

DelinkFB.png

 

4. Ứng dụng sẽ yêu cầu bạn nhập địa chỉ email muốn sử dụng và thiếp lập mật khẩu cho phương thức đăng nhập qua email. 

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner