Tôi nên làm gì nếu tôi không muốn đăng nhập bằng Facebook nữa?

Bạn có thể thay đổi phương thức "đăng nhập bằng Facebook" sang "đăng nhập bằng Email". Vui lòng chọn mục "Tài khoản" tại thanh công cụ dưới ở màn hình chính. 

Delink_FB.png

Trong trường hợp bạn cần hỗ trợ thêm các vấn đề khi sử dụng ShopBack, vui lòng truy cập chatbot tự động tại đây.

 

 

 

Can’t find what you need? Reach out to us!

Thông tin trong bài viết có hữu ích với bạn không?
Shopback Help Center Footer Banner