Tôi nên làm gì nếu tôi không muốn đăng nhập bằng Facebook nữa?

Bạn có thể cài đặt "Ngưng kết nối" với tài khoản Facebook của bạn. Lúc này, ShopBack sẽ tự động sử dụng email mà bạn đăng ký Facebook để thiết lập thông tin đăng ký. 

unlink.png

Kể từ thời điểm này, bạn có thể chọn hình thức đăng nhập bằng email và nhập email đã đăng ký Facebook để truy cập tài khoản ShopBack như bình thường.

Trong trường hợp bạn cần hỗ trợ thêm các vấn đề khi sử dụng ShopBack, vui lòng truy cập kênh hỗ trợ tự động tại đây.

 

 

 

Can’t find what you need? Reach out to us!