Tôi nên làm gì nếu tôi không muốn đăng nhập bằng Facebook nữa?

Bạn có thể thay đổi cách đăng nhập từ đăng nhập bằng Facebook sang Đăng nhập bằng địa chỉ email và đặt lại mật khẩu mới. Vui lòng liên hệ với nhân viên chăm sóc khách hàng của chúng tôi qua hotro@goshopback.vn để được trợ giúp thêm.

Lưu ý rằng khi đã gỡ kết nối, tài khoản ShopBack của bạn sẽ không thể kết nối với Facebook

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner