Tại sao Hoàn tiền của tôi bị từ chối?

Hoàn tiền của bạn có thể bị từ chối vì một số lý do sau:

1) Đơn đặt hàng của bạn đã bị hủy, đổi hoặc trả lại. Đối với các đại lý du lịch, việc đó sẽ được coi là hủy bỏ, vắng mặt hoặc sửa đổi sau khi đặt phòng online
2) Bạn đã nhấp vào liên kết trên các trang web của bên thứ ba trước hoặc trong quá trình mua hàng của bạn.
3) Bạn đã sử dụng mã khuyến mãi không có trên ShopBack. Đối với một số Cửa hàng Đối tác, điều này có thể được coi là không đủ điều kiện hoàn tiền.
4) Bạn có thể không tuân thủ các yêu cầu hoặc Điều khoản và Điều kiện khác của Cửa hàng Đối tác. Vui lòng đọc kỹ tại trang của Cửa hàng trên ShopBack.

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner