Làm thế nào để cập nhật thông tin cá nhân?

Nếu bạn đang sử dụng trình duyệt trên máy tính:
Bạn có thể cập nhật thông tin cá nhân trên ShopBack tại đây.

account-1.png

Nếu bạn đang sử dụng ứng dụng ShopBack:
Chọn biểu tượng người dùng ở góc trên bên phải màn hình (Vui lòng xem ảnh minh họa dưới đây), sau đó chọn 'Thông tin cá nhân':

account.png

account-pin.png

 

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner