Làm thế nào để cập nhật thông tin cá nhân?

Bạn có thể thay đổi thông tin cá nhân trên ShopBack tại đây.

update_info.png

Lưu ý:

1. Việc cập nhật hoặc thay đổi số điện thoại sẽ cần nhập mã xác nhận (OTP). Mã OTP này sẽ được gửi đến số điện thoại mà bạn muốn cập nhật để xác minh thông tin.

2. Vì lý do bảo mật tài khoản, việc thay đổi địa chỉ email đăng nhập cần được xác thực một số thông tin để đảm bảo bạn là chủ tài khoản và thay đổi bởi đội ngũ hỗ trợ của ShopBack. 

Trong trường hợp bạn không nhận được mã OTP hoặc cần thay đổi địa chỉ email đăng nhập, vui lòng yêu cầu hỗ trợ bằng cách liên hệ kênh hỗ trợ tự động tại đây.

 

Can’t find what you need? Reach out to us!