Làm cách nào để cập nhật thông tin tài khoản ngân hàng của tôi?

1) Thêm tại đây
2) Chọn ô "Thêm ngân hàng" 

payment-1.png
3) Điền chính xác các thông tin ngân hàng của bạn theo các trường tương ứng.

- Ngân hàng

- Tên người thụ hưởng (đầy đủ họ tên, có khoảng cách giữa các từ)

- Số tài khoản ngân hàng (không phải số in trên mặt trước của thẻ)

mceclip1.png
4) Sau khi cập nhật thông tin tài khoản ngân hàng, bạn sẽ nhận được email để xác thực tài khoản ngân hàng vừa nhập.
5) Vui lòng kiểm tra tất cả hộp thư (kể cả hộp thư Quảng cáo/Spam) và chọn ô màu đỏ "Click để xác nhận" để hoàn tất việc xác minh tài khoản ShopBack.

BankAcountConfirmation.png

Trong trường hợp bạn không nhận được email xác nhận hoặc gặp vấn đề về việc xác thực thông tin tài khoản, bạn có thể yêu cầu hỗ trợ bằng các truy cập tại đây.

Lưu ý: Email xác nhận thông tin tài khoản ngân hàng chỉ có hiệu lực trong 15 phút. Nếu bạn không xác nhận trong thời gian quy định, vui lòng xóa thông tin thanh toán trên ShopBack và thực hiện lại các thao tác trên để nhận email xác nhận mới.

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner