Làm thế nào để vô hiệu hóa tài khoản ShopBack của tôi?

Chúng tôi rất tiếc khi nghe điều này!

Vui lòng lưu ý rằng khi tài khoản đã bị vô hiệu hóa, bạn sẽ không thể đăng ký tài khoản ShopBack mới bằng email đã sử dụng nữa.

Nếu bạn vẫn muốn tiếp tục vô hiệu hóa tài khoản, vui lòng liên hệ đội ngũ chăm sóc khách hàng qua hotro@goshopback.vn để được hỗ trợ.

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner