Làm thế nào để vô hiệu hóa tài khoản ShopBack của tôi?

Chúng tôi rất tiếc khi bạn muốn vô hiệu hóa tài khoản ShopBack!
Để vô hiệu hóa tài khoản, bạn vui lòng thực hiện các bước bên dưới:

1. Truy cập mục "Tài khoản" trên ứng dụng và chọn "Tài khoản & Bảo mật", sau đó chọn "Đăng nhập & Bảo mật" để có thể "Xóa tài khoản của tôi"

unlink.png

2. Đọc các thông tin xác nhận trước khi xóa tài khoản, sau đó chọn "Gửi yêu cầu xóa tài khoản"

deletion_1.png

3. Đánh dấu xác nhận vào các ô vuông, sau đó chọn "Xác nhận xóa tài khoản"

deletion_2.png

Trường hợp bạn muốn hủy yêu cầu xóa tài khoản đã gửi trước đó, bạn có thể khôi phục lại tài khoản trong vòng 24h kể từ khi gửi yêu cầu.

deletion_3.png

Nếu bạn cần hỗ trợ thêm các vấn đề liên quan đến ShopBack, vui lòng gửi yêu cầu hỗ trợ đến kênh hỗ trợ tự động tại đây.

 

Can’t find what you need? Reach out to us!