Làm thế nào để vô hiệu hóa tài khoản ShopBack của tôi?

Chúng tôi rất tiếc khi bạn muốn vô hiệu hóa tài khoản ShopBack!

Khi yêu cầu vô hiệu hóa tài khoản ShopBack, mong bạn lưu ý chúng tôi sẽ không thể hồi phục/khôi phục hoặc truy xuất bất kỳ thông tin nào trên tài khoản của bạn. Đồng thời, số Hoàn tiền trong tài khoản của bạn cũng sẽ mất sau khi quy trình vô hiệu hóa hoàn tất.

Nếu bạn muốn nhận số Hoàn tiền trong tài khoản trước khi tiến hành vô hiệu hóa, bạn cần thực hiện thao tác rút tiền trên ShopBack với điều kiện tài khoản của bạn có ít nhất 50,000 VNĐ trong số dư khả dụng.

Lưu ý: bạn chỉ có thể rút số tiền trong số dư khả dụng/Hoàn tiền "đã xác nhận". Số Hoàn tiền "chờ xác nhận" sẽ không được tính vào số dư khả dụng để thao tác rút tiền.

Vui lòng đảm bảo rằng việc rút tiền của bạn đã hoàn tất và số tiền này đã được chuyển thành công về tài khoản ngân hàng của bạn trước khi bạn xác nhận vô hiệu hóa tài khoản.

Nếu bạn muốn xác nhận việc vô hiệu hóa tài khoản, vui lòng gửi email đến care@goshopback.vn thông qua email đăng ký tài khoản của bạn. Chúng tôi sẽ tiến hành quy trình vô hiệu hóa tài khoản trong vòng 48 giờ làm việc.

Lưu ý: nếu bạn đã có liên kết số điện thoại với tài khoản này, bạn sẽ nhận được SMS từ ShopBack. Đừng lo lắng, bạn không cần trả lời vì điều này được kích hoạt bởi quy trình bảo mật của chúng tôi khi vô hiệu hóa tài khoản.

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner