Tôi sẽ nhận được những thông báo nào từ ShopBack?

Bạn sẽ nhận được 2 loại thông báo qua email từ ShopBack:

1. Các thông báo khuyến mãi từ ShopBack: cập nhật các ưu đãi, khuyến mãi mới nhất và các gói Hoàn Tiền đặc biệt.
2. Thông báo từ các giao dịch Hoàn Tiền hoặc xác nhận thông tin khi bạn thực hiện thay đổi cài đặt tài khoản trên ShopBack.

Lưu ý: vì lý do bảo mật, chúng tôi muốn thông báo đến bạn các thay đổi được thực hiện bởi người dùng. Do dó, các thông báo từ giao dịch Hoàn Tiền sẽ vẫn được gửi đến bạn ngay cả khi bạn đã hủy theo dõi bản tin khuyến mãi của chúng tôi.

Trường hợp bạn cần hỗ trợ thêm các vấn đề khi sử dụng ShopBack, vui lòng truy cập kênh hỗ trợ tự động tại đây.

Can’t find what you need? Reach out to us!