Tại sao Tiền Thưởng chưa được cập nhật trong tài khoản của tôi?

Tiền Thưởng của bạn có thể chưa được cập nhật trong tài khoản ShopBack vì bạn chưa đáp ứng tất cả các yêu cầu để nhận ưu đãi.

Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản & Điều kiện của chương trình mà bạn tham gia để được nhận ưu đãi.

Trường hợp bạn cần hỗ trợ thêm các vấn đề khi sử dụng ShopBack, vui lòng truy cập chatbot tự động tại đây.

Can’t find what you need? Reach out to us!

Thông tin trong bài viết có hữu ích với bạn không?
Shopback Help Center Footer Banner