Tôi có thể ngừng theo dõi các email khác từ ShopBack được không?

Có 2 loại thông báo qua email từ ShopBack:

1) Thông báo khuyến mãi từ ShopBack giúp bạn cập nhật các ưu đãi, khuyến mãi mới nhất và các gói Hoàn tiền đặc biệt của chúng tôi
2) Thông báo từ các giao dịch Hoàn tiền hoặc email xác nhận gửi về khi bạn thực hiện thay đổi cài đặt tài khoản trên ShopBack

Thật không may, vì lý do bảo mật, chúng tôi hiện không hỗ trợ người dùng hủy theo dõi những thông báo giao dịch Hoàn tiền. Bạn vẫn có thể hủy theo dõi các thông báo khuyến mãi của chúng tôi.

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner