Tôi có thể ngừng theo dõi các email khác từ ShopBack được không?

Bạn có thể tùy chỉnh ngừng theo dõi email cập nhật các ưu đãi, khuyến mãi mới nhất từ ShopBack.

1. Truy cập mục "Tài khoản" tại thanh công cụ dưới màn hình chính.

2. Chọn mục "Cài đặt liên lạc", sau đó chọn "Thông tin & ưu đãi qua email" và tùy chỉnh theo dõi.

NPS.png

Lưu ý: vì lý do bảo mật, các thông báo từ giao dịch Hoàn Tiền sẽ vẫn được gửi đến bạn ngay cả khi bạn đã hủy theo dõi bản tin khuyến mãi của chúng tôi.

Bạn vẫn có thể yêu cầu hủy theo dõi các thông báo khuyến mãi bằng cách liên hệ với kênh hỗ trợ tự động tại đây.

Can’t find what you need? Reach out to us!