Làm thế nào tôi có thể rút tiền từ số dư khả dụng?

Bạn có thể rút tiền bằng cách chuyển khoản qua Ngân hàng. Tất cả việc bạn cần làm là điền thông tin Tài khoản Ngân hàng (lưu ý không điền số thẻ), gửi yêu cầu và bạn sẽ nhận được tiền trong vòng 5-10 ngày.

Lưu ý: Số tiền bạn nhận được là số tiền đã khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo qui định của pháp luật và các phí dịch vụ khác (nếu có).

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner