Làm thế nào tôi có thể rút tiền từ số dư khả dụng?

Hiện tại ShopBack chỉ hỗ trợ rút tiền bằng cách chuyển khoản qua ngân hàng. Tất cả việc bạn cần làm là điền thông tin tài khoản ngân hàng và đảm bảo thông tin tài khoản ngân hàng mà bạn cập nhật là chính xác!

1. Tên chủ tài khoản: đầy đủ họ tên, có khoảng cách giữa các từ.

Ví dụ: Trinh Thai An.

2. Số tài khoản: không phải số in trên mặt trước của thẻ.

3. Ngân hàng thụ hưởng: đầy đủ tên của ngân hàng (có thể tìm kiếm trên Google). 

Sau khi cập nhật tài khoản ngân hàng và xác thực thông tin, bạn có thể rút tiền về tài khoản khi đạt tối thiểu 50,000đ trong Số dư khả dụng theo các bước sau:

1. Truy cập mục "Tài khoản" trên ứng dụng

2. Chọn "Rút tiền" và nhập số tiền cần rút (ví dụ: 50000), sau đó nhập mã OTP gửi về số điện thoại liên kết với tài khoản

Lưu ý:

1. Số tiền bạn nhận được là số tiền đã khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo qui định của pháp luật và các phí dịch vụ khác (nếu có).

2. Bạn sẽ nhận được tiền trong vòng 5-10 ngày làm việc (không tính thứ bảy, chủ nhật).

Trường hợp bạn cần hỗ trợ thêm các vấn đề khi sử dụng ShopBack, vui lòng truy cập kênh hỗ trợ tự động tại đây.

Can’t find what you need? Reach out to us!