Tôi đã lựa chọn theo dõi nhưng không nhận được bất kì thông báo nào. Tôi nên làm gì?

Vui lòng kiểm tra trên ứng dụng trạng thái theo dõi bản tin của tài khoản như sau:

1. Truy cập mục "Tài khoản" tại thanh công cụ dưới màn hình chính.

2. Chọn mục "Cài đặt liên lạc", sau đó chọn "Thông tin & ưu đãi qua email" và tùy chỉnh theo dõi.

NPS.png

Tài khoản vẫn đang nhận thông báo sẽ hiển thị nút tắt màu xanh

Tuy nhiên, trong trường hợp bạn đã đăng ký theo dõi nhưng vẫn không nhận được thông báo khuyến mãi, vui lòng liên hệ với kênh hỗ trợ tự động tại đây để được hỗ trợ. 

Can’t find what you need? Reach out to us!