Tôi cần nhập mật khẩu nào khi yêu cầu rút tiền Hoàn trả?

Sẽ có 2 mật khẩu được sử dụng:

1) Mật khẩu đăng nhập tài khoản ShopBack của bạn - Nhập vào phần " Xác minh mật khẩu " (không áp dụng cho tài khoản đăng nhập Facebook)
2) Mật khẩu một lần (OTP) - mật khẩu này sẽ được gửi qua SMS đến số điện thoại của bạn. Nhập để xác minh và xác nhận rút tiền.

Nếu bạn gặp vấn đề, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại hotro@goshopback.vn

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner