Tôi cần nhập mã/mật khẩu nào khi thao tác rút tiền?

Chúng tôi sẽ yêu cầu bạn nhập mã xác nhận OTP gửi về số điện thoại đã liên kết trên tài khoản ShopBack nhằm đảm bảo bạn là người thực hiện yêu cầu rút tiền này. 

Mã OTP sẽ được gửi qua SMS đến số điện thoại của bạn và có hiệu lực trong 2 phút. Vui lòng nhập mã OTP này và chọn "Gửi đi" để hoàn tất yêu cầu xác thực. 

Trong trường hợp bạn không nhận được mã OTP từ ShopBack, vui lòng liên hệ kênh hỗ trợ tự động tại đây

Can’t find what you need? Reach out to us!