Tôi nên làm gì nếu không nhận được OTP?

Có một số lý do khiến bạn không nhận được mã OTP có thể do sự cố về vị trí, lỗi thiết bị hoặc do lỗi mạng.

Vui lòng thử lại trọng vòng 10-15 phút sau khi yêu cầu lần đầu tiên, hoặc di chuyển đến nơi có thể nhận tín hiệu mạng tốt hơn. Nếu vấn đề này vẫn xảy ra, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hotro@goshopback.vn để được hỗ trợ.

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner