Trong bao lâu tôi sẽ nhận được Hoàn Tiền đã yêu cầu rút?

Số tiền đã rút sẽ được chuyển vào tài khoản ngân hàng của bạn trong vòng 5-10 ngày làm việc (tùy thuộc vào quy trình làm việc của ngân hàng) nếu các thông tin tài khoản ngân hàng mà bạn đã cập nhật là chính xác. 

Trường hợp bạn cần hỗ trợ thêm các vấn đề khi sử dụng ShopBack, vui lòng truy cập kênh hỗ trợ tự động tại đây.

Can’t find what you need? Reach out to us!