Làm cách nào để tìm kiếm một cửa hàng trên ShopBack?

Rất đơn giản! Bạn hãy truy cập ShopBack trên trình duyệt hoặc ứng dụng ShopBack, sau đó nhập tên thương hiệu yêu thích của bạn tại thanh tìm kiếm.

s_ach.png

Trường hợp bạn cần hỗ trợ thêm các vấn đề khi sử dụng ShopBack, vui lòng truy cập kênh hỗ trợ tự động tại đây.

Can’t find what you need? Reach out to us!