Tôi có thể tìm danh sách tất cả cửa hàng ở đâu trên ShopBack?

1. Đối với trình duyệt web trên máy tính: vui lòng truy cập tại đây để tìm kiếm danh sách các cửa hàng.

2. Đối với ứng dụng điện thoại, bạn có thể tìm hiểu danh sách các cửa hàng liên kết với ShopBack tại mục "Thương hiệu" trên thanh công cụ ở màn hình chính. 

store.png

Trường hợp bạn cần hỗ trợ thêm các vấn đề khi sử dụng ShopBack, vui lòng truy cập kênh hỗ trợ tự động tại đây.

Can’t find what you need? Reach out to us!