Tôi có thể tìm danh sách tất cả cửa hàng ở đâu trên ShopBack?

1. Đối với trình duyệt web trên máy tính: vui lòng truy cập tại đây để tìm kiếm danh sách các cửa hàng.

2. Đối với ứng dụng điện thoại, bạn có thể tìm hiểu danh sách các cửa hàng liên kết với ShopBack tại mục "Khám phá danh mục" hoặc mục "Thương hiệu" trên thanh công cụ ở màn hình chính. 

merchant.png

Trường hợp bạn cần hỗ trợ thêm các vấn đề khi sử dụng ShopBack, vui lòng truy cập chatbot tự động tại đây

Can’t find what you need? Reach out to us!

Thông tin trong bài viết có hữu ích với bạn không?
Shopback Help Center Footer Banner