Tôi nên làm gì nếu chưa nhận được tiền sau khi yêu cầu rút tiền?

Giao dịch rút tiền sẽ được thực hiện và chuyển về tài khoản của bạn sau 5-10 ngày làm việc (không tính thứ bảy, chủ nhật) nếu thông tin tài khoản ngân hàng mà bạn cung cấp là chính xác.

Để kiểm tra trạng thái của giao dịch rút tiền, vui lòng thực hiện các bước sau: 

1. Truy cập "Lịch sử rút tiền" tại đây.

2. Chọn "Bạn cần trợ giúp" tại giao dịch cần kiểm tra.

statsus.png

Trường hợp bạn cần hỗ trợ thêm các vấn đề khi sử dụng ShopBack, vui lòng truy cập kênh hỗ trợ tự động tại đây.

Can’t find what you need? Reach out to us!