Tôi không tìm được cửa hàng mà tôi muốn mua sắm, tôi có thể đề xuất ShopBack hợp tác với họ không?

Chúng tôi rất muốn lắng nghe những gợi ý của bạn cho những thương hiệu mới. Vui lòng liên hệ với kênh hỗ trợ tự động tại đây để chia sẻ đề xuất, ShopBack sẽ cố gắng hết sức để mang lại trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng! 

Can’t find what you need? Reach out to us!