Mã khuyến mãi có khả dụng để Hoàn tiền không?

Chúng tôi tự hào khi có thể cung cấp cho khách hàng những mã khuyến mãi và phiếu giảm giá đủ điều kiện Hoàn tiền hằng ngày.

Với những mã khuyến mãi không tìm thấy trên ShopBack, điều kiện Hoàn tiền sẽ tùy theo Điều khoản & Điều kiện của các cửa hàng đối tác. Chúng tôi không đảm bảo rằng Hoàn tiền sẽ được xác nhận nếu bạn sử dụng những mã khuyến mãi đó. Để chắc chắn nhận được Hoàn tiền, hãy sử dụng các mã khuyến mãi trên ShopBack nhé.

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner