Tỷ lệ Hoàn tiền nếu mua hàng trên Máy tính hoặc Ứng dụng điện thoại có bằng nhau không?

Tỷ lệ Hoàn tiền tại các trang bán hàng trên các thiết bị khác nhau là khác nhau ( ví dụ như tỷ lệ hoàn tiền khi mua hàng qua App điện thoại sẽ khác so với tỷ lệ hoàn tiền khi mua hàng trên website trên máy tính). Vui lòng tham khảo Điều khoản & Điều kiện của các Cửa hàng Đối tác để biết thêm chi tiết.

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner