Tỷ lệ Hoàn Tiền nếu mua hàng trên máy tính hoặc ứng dụng điện thoại có bằng nhau không?

Tỷ lệ Hoàn Tiền sẽ khác nhau khi người dùng sử dụng thiết bị khác nhau để mua sắm. Thông thường, các thương hiệu sẽ quy định tỷ lệ Hoàn Tiền khi mua sắm trên ứng dụng điện thoại cao hơn so với trình duyệt web trên máy tính.

Lưu ý: một số thương hiệu chỉ áp dụng chính sách Hoàn Tiền khi người dùng mua sắm trên ứng dụng điện thoại thông qua ShopBack.

Vui lòng tham khảo Điều kiện và điều khoản của các cửa hàng đối tác để biết thêm chi tiết hoặc yêu cầu hỗ trợ với kênh hỗ trợ tự động tại đây.

Can’t find what you need? Reach out to us!