Tôi sẽ nhận được gì nếu tôi giới thiệu bạn bè và gia đình sử dụng ShopBack?

Bạn sẽ nhận được phần thưởng giới thiệu với mỗi người bạn mà bạn giới thiệu thành công. Người được giới thiệu phải có một đơn đặt hàng thành công qua ShopBack với chi tiêu tối thiểu theo điều kiện trước khi bạn nhận được tiền thưởng. Vui lòng tham khảo https://www.goshopback.vn/gioi-thieu/moi-ban-be để biết thêm thông tin.

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner