Tôi sẽ nhận được gì nếu tôi giới thiệu bạn bè và gia đình sử dụng ShopBack?

Bạn sẽ nhận được 30,000 VNĐ và người được giới thiệu sẽ nhận được 20,000 VNĐ khi người được giới thiệu đăng ký tài khoản ShopBack thành công (có áp dụng Điều khoản và Điều kiện nhận thưởng).

Để giới thiệu ShopBack đến bạn bè, hãy thực hiện theo hướng dẫn dưới đây:

 

mceclip0.png

 

* Lưu ý: Trước ngày 1/6/2021, người được giới thiệu cần mua sắm tối thiểu 200,000 VNĐ thay vì 100,000 VNĐ. 

Vui lòng tham khảo tại đây để biết thêm thông tin chi tiết về Điều khoản và Điều kiện của chương trình Giới thiệu bạn bè. 

Trường hợp bạn cần hỗ trợ thêm các vấn đề khi sử dụng ShopBack, vui lòng truy cập chatbot tự động tại đây.

Can’t find what you need? Reach out to us!

Thông tin trong bài viết có hữu ích với bạn không?
Shopback Help Center Footer Banner