Tôi sẽ nhận được gì nếu tôi giới thiệu bạn bè và gia đình sử dụng ShopBack?

Bạn và người được giới thiệu đều sẽ nhận được Thưởng Hoàn tiền 50K cho mỗi người khi người được giới thiệu đăng ký tài khoản ShopBack thành công (có áp dụng Điều khoản và Điều kiện).

Vui lòng tham khảo đường dẫn để biết thêm thông tin chi tiết về Điều khoản và Điều kiện của chương trình Giới thiệu bạn bè.

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner