Tôi sẽ nhận được gì nếu tôi giới thiệu bạn bè và gia đình sử dụng ShopBack?

Bạn sẽ nhận được 50.000đ và người được giới thiệu sẽ nhận được 20.000đ khi người được giới thiệu đăng ký tài khoản ShopBack thành công (có áp dụng Điều khoản và điều kiện nhận thưởng).

Để giới thiệu ShopBack đến bạn bè, hãy thực hiện theo hướng dẫn dưới đây:

Infographic_H__ng_d_n_gi_i_thi_u_b_n_b_.png

Lưu ý: Trước ngày 1/6/2021, người được giới thiệu cần mua sắm tối thiểu 200.000đ thay vì 100.000đ. 

Vui lòng tham khảo tại đây để biết thêm thông tin chi tiết về Điều kiện và điều khoản của chương trình giới thiệu bạn bè. 

Trường hợp bạn cần hỗ trợ thêm các vấn đề khi sử dụng ShopBack, vui lòng truy cập kênh hỗ trợ tự động tại đây.

Can’t find what you need? Reach out to us!