Làm thế nào để tôi giới thiệu bạn bè và gia đình sử dụng ShopBack?

Trước tiên, hãy lưu lại đường dẫn giới thiệu của bạn tại đây, sau đó chia sẻ với bạn bè và gia đình!

Khi người bạn mà bạn giới thiệu đã đăng ký tài khoản ShopBack thành công, bạn sẽ nhận được phần thưởng giới thiệu dưới dạng Tiền thưởng "chờ xác nhận" (có áp dụng Điều khoản & Điều kiện). 

Lưu ý: Giới thiệu hợp lệ chỉ áp dụng với người dùng chưa từng tải ứng dụng ShopBack trên điện thoại.

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner