Làm thế nào để tôi giới thiệu bạn bè và gia đình sử dụng ShopBack?

Rất đơn giản! Hãy thực hiện theo hướng dẫn dưới đây:

Infographic_H__ng_d_n_gi_i_thi_u_b_n_b_.png

Để tham khảo chi tiết về chương trình giới thiệu bạn bè, bạn có thể tìm hiểu thêm tại đây hoặc truy cập mục "Mã giới thiệu" khi chọn vào "Tài Khoản" tại giao diện chính trên ứng dụng.

Lưu ý: Giới thiệu hợp lệ chỉ áp dụng với người dùng chưa từng tải ứng dụng ShopBack trên điện thoại.

Trường hợp bạn cần hỗ trợ thêm các vấn đề khi sử dụng ShopBack, vui lòng truy cập kênh hỗ trợ tự động tại đây.

Can’t find what you need? Reach out to us!