"Gói Hoàn tiền đặc biệt" là gì?

Gói Hoàn tiền đặc biệt là chương trình khuyến mãi được áp dụng trong thời gian ngắn, tỉ lệ Hoàn tiền sẽ được tăng lên nhiều hơn. Vui lòng lưu ý các Điều khoản và Điều kiện cũng như thời gian bắt đầu và kết thúc cho các khuyến mãi đó.

Trường hợp bạn cần hỗ trợ thêm các vấn đề khi sử dụng ShopBack, vui lòng truy cập chatbot tự động tại đây.

Can’t find what you need? Reach out to us!

Thông tin trong bài viết có hữu ích với bạn không?
Shopback Help Center Footer Banner