Tôi có thể tìm hiểu Điều kiện và điều khoản khi giới thiệu bạn bè sử dụng ShopBack ở đâu?

Vui lòng truy cập tại đây để tìm hiểu các Điều kiện và điều khoản nhận thưởng của chương trình giới thiệu bạn bè. 

Tiền thưởng của chương trình giới thiệu bạn bè sẽ được cập nhật ở trạng thái "chờ xác nhận", và số tiền này sẽ chuyển sang "đã xác nhận" (có thể rút tiền về tài khoản ngân hàng) khi cả 03 điều kiện chương trình được hoàn thành.
Đối với tiền thưởng khi bạn đăng ký tài khoản: 

1. Bạn đặt mua hàng thông qua ShopBack và đã nhận đơn hàng có tổng giá trị từ 100.000đ trở lên.
2. Hoàn Tiền cho các đơn hàng ở mục (1) của bạn chuyển qua trạng thái "đã xác nhận" và bạn có đủ 50.000đ trong số dư khả dụng là Hoàn Tiền từ việc mua hàng.
3. Thông tin tài khoản ngân hàng được cập nhật trên tài khoản ShopBack của bạn.

Lưu ý: Trước ngày 1/6/2021, người được giới thiệu cần mua sắm tối thiểu 200.000đ thay vì 100.000đ.

Đối với tiền thưởng khi bạn giới thiệu bạn bè: 
1. Người được giới thiệu đăng ký tài khoản thành công thông qua đường dẫn/mã giới thiệu bạn đã mời. Người được giới thiệu mua sắm đơn hàng có tổng giá trị từ 100.000đ trở lên thông qua ShopBack và cập nhật thông tin tài khoản ngân hàng.
2. Hoàn Tiền cho các đơn hàng ở mục (1) của người được giới thiệu chuyển qua trạng thái "Đã xác nhận".
3. Bạn đã cập nhật thông tin tài khoản ngân hàng trên ShopBack.

Lưu ý: Trước ngày 1/6/2021, người được giới thiệu cần mua sắm tối thiểu 200.000đ thay vì 100.000đ và người giới thiệu cần có 50.000đ trong số dư khả dụng là Hoàn Tiền từ việc mua hàng. 

Trường hợp bạn cần hỗ trợ thêm các vấn đề khi sử dụng ShopBack, vui lòng truy cập kênh hỗ trợ tự động tại đây.

Can’t find what you need? Reach out to us!