Tôi có được nhận được tiền thưởng nếu giới thiệu bạn bè sử dụng ShopBack không?

Hoàn toàn có thể! Bạn sẽ nhận được tiền thưởng vào tài khoản ShopBack cho mỗi lượt mời bạn bè đăng ký tài khoản ShopBack thành công. Vui lòng đọc kỹ Điều khoản và Điều kiện tại đây.

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner