Tôi có được nhận được Tiền Thưởng nếu giới thiệu bạn bè sử dụng ShopBack không?

Hoàn toàn có thể! Bạn sẽ nhận được Tiền Thưởng 30,000 VNĐ vào tài khoản ShopBack cho mỗi lượt mời bạn bè đăng ký tài khoản ShopBack thành công.

Tiền Thưởng của chương trình Giới thiệu bạn bè sẽ được cập nhật ở trạng thái "Chờ xác nhận", và số tiền này sẽ chuyển sang "Đã xác nhận" (có thể rút tiền về tài khoản ngân hàng) khi cả 03 điều kiện chương trình được hoàn thành.
1. Người được giới thiệu đăng ký tài khoản thành công thông qua đường dẫn/mã giới thiệu bạn đã mời. Người được giới thiệu mua sắm đơn hàng có tổng giá trị từ 200,000 VNĐ trở lên thông qua ShopBack và cập nhật thông tin tài khoản ngân hàng.
2. Hoàn tiền cho các đơn hàng ở mục (1) của người được giới thiệu chuyển qua trạng thái "Đã xác nhận".
3. Bạn có tối thiểu 50,000 VNĐ hoàn tiền trong Số dư khả dụng từ việc mua hàng và cập nhật thông tin tài khoản ngân hàng trên ShopBack.

Vui lòng đọc kỹ Điều khoản và Điều kiện tại đây.

Trường hợp bạn cần hỗ trợ thêm các vấn đề khác, vui lòng truy cập chatbot tự động tại đây.

Can’t find what you need? Reach out to us!

Thông tin trong bài viết có hữu ích với bạn không?
Shopback Help Center Footer Banner