Tôi có được nhận được Tiền Thưởng nếu giới thiệu bạn bè sử dụng ShopBack không?

Hoàn toàn có thể! Bạn sẽ nhận được Tiền Thưởng 30,000 VNĐ vào tài khoản ShopBack cho mỗi lượt mời bạn bè đăng ký tài khoản ShopBack thành công.

Để giới thiệu ShopBack đến bạn bè, hãy thực hiện theo hướng dẫn dưới đây:

 

mceclip0.png

 

* Lưu ý: Trước ngày 1/6/2021, người được giới thiệu cần mua sắm tối thiểu 200,000 VNĐ thay vì 100,000 VNĐ. 

Vui lòng tham khảo tại đây để biết thêm thông tin chi tiết về Điều khoản và Điều kiện của chương trình Giới thiệu bạn bè. 

Trường hợp bạn cần hỗ trợ thêm các vấn đề khác, vui lòng truy cập chatbot tự động tại đây.

Can’t find what you need? Reach out to us!

Thông tin trong bài viết có hữu ích với bạn không?
Shopback Help Center Footer Banner