Tôi có được nhận được tiền thưởng nếu giới thiệu bạn bè sử dụng ShopBack không?

Bạn sẽ nhận được tiền thưởng 50.000đ vào tài khoản ShopBack cho mỗi lượt mời bạn bè đăng ký tài khoản ShopBack thành công.

Để giới thiệu ShopBack đến bạn bè, hãy thực hiện theo hướng dẫn dưới đây:

Infographic_H__ng_d_n_gi_i_thi_u_b_n_b_.png

Lưu ý: Trước ngày 1/6/2021, người được giới thiệu cần mua sắm tối thiểu 200.000đ thay vì 100.000đ.

Vui lòng tham khảo tại đây để biết thêm thông tin chi tiết về Điều kiện và điều khoản của chương trình giới thiệu bạn bè. 

Trường hợp bạn cần hỗ trợ thêm các vấn đề khác, vui lòng truy cập kênh hỗ trợ tự động tại đây.

Can’t find what you need? Reach out to us!