Có Điều kiện và điều khoản nào khác tôi nên lưu ý không?

Bạn đừng quên đọc kỹ tất cả Điều kiện và điều khoản của mỗi cửa hàng trước khi giao dịch để có thể chắc chắn sẽ nhận được Hoàn Tiền. Thông tin này hiển thị tại bảng tỷ lệ Hoàn Tiền khi chọn vào logo cửa hàng trên ShopBack. 

Trường hợp bạn cần hỗ trợ thêm các vấn đề khi sử dụng ShopBack, vui lòng truy cập kênh hỗ trợ tự động tại đây.

Can’t find what you need? Reach out to us!