ShopBack có thể cam kết Hoàn Tiền cho tất cả đơn đặt hàng của tôi không?

Xác nhận Hoàn Tiền sẽ phụ thuộc vào việc bạn có tuân thủ các Điều kiện và điều khoản các nhà bán hàng đưa ra hay không. Vui lòng kiểm tra các điều khoản tại trang của mỗi cửa hàng trên ShopBack.

Mô hình hoạt động của ShopBack dựa trên hoa hồng được trả từ phía đối tác cho các đơn hàng thành công, sau đó chúng tôi chia sẻ dưới dạng Hoàn Tiền cho khách hàng. Nếu đối tác chưa xác nhận đơn hàng trên hệ thống của đối tác, Hoàn Tiền cho đơn hàng đó cũng sẽ chưa được xác nhận.

Trường hợp bạn cần hỗ trợ thêm các vấn đề khi sử dụng ShopBack, vui lòng truy cập kênh hỗ trợ tự động tại đây.

Can’t find what you need? Reach out to us!