Làm thế nào để tôi đưa cửa hàng của tôi lên ShopBack?

Bạn hãy liên hệ với đội ngũ của ShopBack tại: merchant@goshopback.vn

Vui lòng cung cấp cho chúng tôi các thông tin sau về cửa hàng của bạn:
1. Địa chỉ Website/ App của bạn
2. Lưu lượng truy cập vào trang web của bạn và lượt tải app hàng tháng
3. Mô tả ngắn và thật thú vị về cửa hàng của bạn!

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner