Làm thế nào để cửa hàng của tôi xuất hiện trên ShopBack?

Bạn hãy liên hệ với bộ phận phụ trách của chúng tôi qua email: vncommercial@shopback.com
Vui lòng cung cấp cho chúng tôi các thông tin sau về cửa hàng của bạn:
1. Địa chỉ website/app của cửa hàng mà bạn phụ trách.
2. Lưu lượng truy cập vào trang web và lượt tải ứng dụng hàng tháng.
3. Mô tả ngắn và thật thú vị về cửa hàng của bạn.

Trường hợp bạn cần hỗ trợ thêm các vấn đề khi sử dụng ShopBack, vui lòng truy cập kênh hỗ trợ tự động tại đây.

Can’t find what you need? Reach out to us!