Làm thế nào để cửa hàng của tôi xuất hiện trên ShopBack?

Bạn hãy liên hệ với Bộ phận phụ trách của ShopBack tại email: merchant@goshopback.vn

Vui lòng cung cấp cho chúng tôi các thông tin sau về cửa hàng của bạn:
1. Địa chỉ Website/App của cửa hàng mà bạn phụ trách
2. Lưu lượng truy cập vào trang web và lượt tải app hàng tháng
3. Mô tả ngắn và thật thú vị về cửa hàng của bạn

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner