Tại sao Hoàn tiền của tôi lại bị từ chối?

Hoàn tiền của bạn bị từ chối có thể do một số lý do sau đây:

1) Bạn đã hủy, đổi hoặc trả lại đơn hàng. Đối với các Đại lý du lịch, lý do có thể là hủy chuyến, vắng mặt hoặc sửa đổi booking sau khi đặt chỗ online.
2) Bạn đã nhấn vào link của bên thứ ba trước khi hoặc trong khi thực hiện giao dịch mua hàng.
3) Bạn đã sử dụng mã giảm giá không được quảng cáo trên ShopBack. Với một số Đối tác, điều này có thể không đủ điều kiện để hoàn tiền
4) Bạn đã không đáp ứng các yêu cầu về Điều khoản và Điều kiện của Cửa hàng Đối tác. Vui lòng đọc kỹ trên trang đối tác để hiểu rõ hơn về điều kiện Hoàn tiền.

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner